SRC - zkouška

Požadavky ČTÚ

 • POZOR!: naučit se aktuální testové otázky a správné odpovědi (podívejte se: OTÁZKY)
  (podrobnosti k tématům testových otázek jsou ve skriptech Elektrotechnika a Předpisy),
 • Informace a požadavky ke zkoušce (podívejte se: INFO)
 • Angličtina pro SRC (podívejte se: ANGLIČTINA, PDF str.3)  
  -   podrobný slovníček (JEN PRO ZAJÍMAVOST: podívejte  SLOVNÍČEK))  

Co nás čeká u zkoušky?

Nejdříve napíšete test a pak jdete k ústní zkoušce.

   PÍSEMNÝ TEST
Je to systém: otázka a tři odpovědi, jen jedna je správně. Je ihned opraven a vyhodnocen.  Test je písemný, není ještě na počítači. 
Zkouší se:

 • předpisy,
 • elektrotechnika.

    ÚSTNÍ ZKOUŠKA
Pokud projdete testem jdete ihned k ústní zkoušce.
Většinou chybné otázky s vámi proberou, mají snahu vám je dovysvětlit  .-) . 
Zkouší se:

 • spelování abecedy,
 • komunikace,
 • angličtina..

Spelling:
Jedná se o spelování abecedy (slovo, jméno, místo narození, atd.)

Komunikace:
Vše najdete v publikaci: VHF od Kateřiny Staňkové: 

 • navázání spojení,
 • sestavení zprávy: MAYDAY, PAN PAN, SECURITE,
 • zrušení tísňové zprávy,
 • typy zpráv, jejich pořadí, (anglicky (jejich název i volací signál).

 Angličtina:

 • čtení a překlad 52 vět v angličtině, a protože se týká nějaké námořní situace, promyslíte si sestavení zprávy pro vyslání (SECURITE, PAN PAN, MAYDAY)
 • překlad asi pěti slovíček ze standardních výrazů (SILENCE, READ BACK, REPEAT, atd.),
 • vysvětlíte zkratky (EPIRB, VHF, atd.).
 • dále budete potřebovat:
  -    standardní slovíčka
  -    další slovíčka 
  -   typy situací: DISTRESS

Pro zajímavost se podívejte: "STANDARD MARINE NAVIGATIONAL VOCABULATORY“.  

Po úspěšném absolvování si rovnou odnesete průkaz. 


Tohle napsal jeden absolvent zkoušky:
"... písemná část je jasná, otázka a tři odpovědi, jedna je správná, chtějí 90= správných odpovědí. Při ústní zkoušce jede přesně podle předem dané šablony:
- čteš a volně překládáš z AJ do ČJ
- vytváříš tísňovou zprávu - chce i volací znak, případně polohu
- zadá ti, co má ve zprávě být, třeba požár,
- chce přesnou terminologii při popisu lodi v AJ,
- chtěl po mně výtnam zkratky ETA (estimate time of arrival).

Ústní trvala cca 40 minut..."