Jak získat průkaz SRC?

Typy průkazů jsou na webu ČTU (ZDE) nebo v kostce ZDE.


ČTÚ k vydání průkazu požaduje:

 • absolvovat praktický výcvik na radiostanicích (vysílačkách)
 • složit praktickou zkoušku přímo na kurzu
  (obsahem zkoušky je praktické ovládání radiostanice a základní volání)
 • složit teoretickou zkoušku, která se skládá z:
    -  písemný test
     (obsahem zkoušky je znalost přepisů a základů elektrotechniky)
    -  ústní zkouška
      (navázání spojení, sestavení MAYDAY, zrušení MAYDAY, základy angličtiny)