O mně

S jachtingem jsem začal v roce 1992. Tehdy proběhla moje první plavba a také poslední jako "pouhý" člen posádky. Pak jsem plul již jako skipper až do dnešních dnů. V současnosti mám napluto cca 20 tis Nm. Moje navštívené lokality jsou: Balt, Bretaň, Anglie, Azurové pobřeží, Korsika, Sardinie, Itálie, Chorvatsko, Řecko.


... tak která je ta naše, vlevo nebo vpravo?...
     (tehdy jsme se ptali naprosto vážně :-(  ...)


    
... tehdy naše GPS: vizuálně vyhlížím Itálii a podávám informace našemu kapitánovi (Honza Padrnos) ...

   
... obvyklé sušení věci a konečně trochu jídla po několikadenní plavbě z Itálie do Chorvatska (přístav Vis) ...

  
... hygiena před výletem do města, ... a ve městě ....


... jejda, něco se nahoře pokazilo ...

Jachting učím od roku 2000.
 Vedu celou teoretickou přípravu na zkoušky. Brzy poté, v roce 2004, jsem se stal zkušebním komisařem na Meteorologii a Plavební nauku. Abych se neoddělil od praxe požádal jsem v roce 2010 Ministerstvo dopravy ČR, abych se mohl stát instruktorem a vést i praktické plavby. MD souhlasilo a vystavilo pověřovací dekret. Mnoho užitečných rad pro výuku jsem získal během školení pedagogů v době mého působení na ČVUT jako asistent na katedře Hydromechaniky a termodynamiky.

 
   
... řez tropickou cyklonou ...
 
 
... studium trupové vlny ...
 

Meteorologií se zabývám od prvních dnů mých plaveb. Prostudoval jsem tehdy dostupné jachtařské knihy, ale neuspokojilo mě to. Dopisuji si s Českým hydrometeorologickým ústavem v Praze, komunikuji s Meteorologickou službou na pražském letišti Vaclava Havla (bývalé Ruzyni), chodím na pravidelné konzultace na UK, katedru Dynamiky atmosféry apod. Objevil jsem převratnou myšlenku: 

   >>> my nejsme vědci, my jsme užívatelé meteorologie <<<

Tato myšlenka převrátila mou metodiku výuky úplně na ruby. Zjistil jsem, že je nutné provést rešerši celé meteorologické nauky a vytvořit závěry pro jachtaře, které by pak mohli používat. Za tímto účelem jsem se vydal na svou cestu. Dobrým vodítkem mi byly i reakce posluchačů, jejich dotazy, nepochopení důležitých myšlenek. Hledám způsoby jak tyto důležité myšlenky vysvětlit, vytvářím modely pro jednotlivá témata.

Buďme dobrým užívatelem nikoliv špatným vědcem!

 
Jako svou neméně důležitou činnost vnímám meteorologickou službu jachtařům na moři. Většina mých průšvihů na moři měla společného jmenovatele: neznalost počasí, do kterého jsem vyplul.   Dnes je meteorologických informací velmi mnoho, internet je dostupný téměř všude. Dnes jen  blázen vyplouvá a neví do čeho. Považuji to za nezodpovědnost, nikoliv za hrdinství, 

Zpracovávám a pak posílám formou SMS jednotlivé rozbory počasí, větrů a bouřek do konkrétních míst, kde se jachtaři právě plaví. Tato služba funguje již od roku 2004 a jachtaři ji bohatě využívají. Z těchto rozborů vznikají zajímavé závěry a aktualizace počasí na moři, které pak vkládám do svých přednášek. Námořníci a studenti tak dostávají stále aktuální informace a jachtařskou nauku  pro uživatele.

    
... nastavení plachet na modelu ... 

Při výuce jsem zjistil, že Komenského pravidla o," názornosti" a "škole hrou" platí i v jachtingu. A tak jdu cestou vytváření různých fyzických modelů, na kterých si probíranou látku přímo ukazujeme a zkoušíme...  

 

... loďka pluje kolem pobřeží...
Jaký vítr v průběhu plavby na ní bude působit, kde bude foukat a kde ne? Dá se vyhnout nepříjemnému větru? To a další otázky si ukážeme na modelu pobřeží. 


... modely kotev v pískovišti ukazují jak kotvit a čeho se vyvarovat ...

Již dlouhá léta učím.

Připravuji studenty a studentky na zkoušky, plavíme se na praktických plavbách. Jsem jmenovaný Ministerstvem dopravy ČR jako instruktor i jako zkušební komisař. Celou jachtařskou nauku chápu jako celek. Informací je však mnoho, proto jsem nauku rozdělil na minimum nutné ke zkoušce, k získání průkazu a na další vzdělávání. Nejdříve co nejjednodušeji získejte průkaz, vyplujte a pak si přijďte povídat o detailech nauky, které Vám chybí. K tomuto účelu jsem pro Vás připravil celý systém dalšího vzdělávání v jachtingu jako takovém.

Čekají na Vás přednášky, semináře a samozřejmě mnoho různých modelů, přijďte se podívat!

                   Pavel Burkert


... tohle voní dálkou, viďte ...