Obchodní podmínky

 

 

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
1.1 Tato smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi zákazníkem a obchodní firmou Ing. Pavel Burkert (dále jen "prodejce") při nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu pavelburkert.cz

2. Identifikační údaje
2.1 Prodejce:
- Obchodní firma: Ing. Pavel Burkert
- Podnikatel: Pavel Burkert
- Adresa sídla: Mokrovraty - Pouště 65, PSČ 26203
- Identifikační číslo: 64117731
- Datum vzniku: 1.1.1996

3. Objednávka a platba
3.1 Zákazník může objednávat zboží prostřednictvím internetového obchodu.
3.2 Pro provedení platby jsou k dispozici následující platební metody: platba bankovním převodem, platba platební kartou nebo jinou online platební metodou podporovanou prodejcem.
3.3 Prodejce si vyhrazuje právo změnit dostupné platební metody bez předchozího upozornění.

4. Dodání zboží
4.1 Prodejce se zavazuje doručit objednané zboží zákazníkovi v co nejkratším možném termínu, obvykle do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky.
4.2 Náklady na dopravu jsou uvedeny před dokončením objednávky a jsou zahrnuty v celkové ceně objednávky, s výjimkou případů, kdy je explicitně uvedeno jinak.
4.3 Prodejce neručí za zpoždění při doručování způsobená přepravcem.

5. Vrácení zboží a reklamace
5.1 Zákazník má právo vrátit zboží zakoupené v internetovém obchodě bez udání důvodu do 14 dnů ode dne převzetí zboží.
5.2 V případě vadného zboží má zákazník právo na reklamaci v souladu s platnou legislativou.
5.3 Pro uplatnění reklamace je nutné kontaktovat prodejce prostřednictvím uvedených kontaktů na webových stránkách obchodu.

6. Ochrana osobních údajů
6.1 Prodejce zaručuje ochranu osobních údajů zákazníků v souladu s platnou legislativou a provozuje obchod v souladu se zásad

ami ochrany osobních údajů.

7. Odpovědnost
7.1 Prodejce neručí za škody způsobené použitím zboží zakoupeného v internetovém obchodě, pokud není stanoveno jinak v zákoně.
7.2 Prodejce neručí za případné technické problémy, které by mohly bránit přístupu zákazníka k internetovému obchodu nebo jeho správnému fungování.

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny nákupy uskutečněné prostřednictvím internetového obchodu.
8.2 Prodejce si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.
8.3 Zákazník se zavazuje seznámit se s platnými obchodními podmínkami před provedením objednávky.

Tato verze obchodních podmínek je platná od data vzniku uvedeného výše a nahrazuje všechny předchozí verze.

Tyto podmínky jsou platné od 1. 5. 2023

 


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresát:   Ing. Pavel Burkert, Mokrovraty - Pouště 65, PSČ 26203, IČ: 64117731.

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 


 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresát: Ing. Pavel Burkert, Mokrovraty - Pouště 65, PSČ 26203, IČ: 64117731.

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti pavelburkert.cz („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis: