Přednášky

Moje metodika výuky nekončí získáním průkazu, ale naopak začíná.

Již dlouhá léta učím. Celou jachtařskou nauku chápu jako celek. Informací je však mnoho a tak jsem je rozdělil do minima ke zkoušce a následující nutné.

Nabízím ucelenou cestu Vašeho dalšího vzdělávání. Přijďte si popovídat na téma:

- meteorologie od pobřeží, přes níži a výši, k pasátům
- trimování plachet od začátku až po závod
- které nehody se staly a co se dá dělat k jejich zabránění
- úvod do námořního práva,
- sextant a jak se s ním měří
- a další.

 Proč další přednášky, když mám průkaz a znám to podstatné?
Krátce jak přednášky vznikly. Na tom si vše vysvětlíme.

   Teoretických informací přibývá. Do jednoho kurzu se to už nevejde a bylo by to i zbytečné. To si stále více myslím. Dnes je už nutné mít metodiku postupného vývoje námořní nauky. Je potřeba vytvořit novým skipperům ucelenou cestu dalšího vzdělávání a stávajícím skipperům nabídnout způsob jak zjistit co ještě neumí, v čem nemají úplně jasno a pak jim dát možnost se novinky doučit. Zajímavá myšlenka je propojit skippery a vytvořit prostředí, kdy by si mohli diskutovat své zkušenosti. Jsem šťastný, že jsem byl na začátku této cesty a vlastně asi první, kdo zahájil celou řadu přednášek. Posledním impulsem k první přednášce byly čerstvé informace o počasí. V roce 2004 jsem totiž zahájil službu meteo předpovědi námořníkům. Pozorování počasí v různých koutech moře přineslo různé zajímavosti a najednou mi bylo líto je nikomu neříct. To byly první přednášky. Tehdy jsem se hodně bál vystoupit před lidi :-) Pak přišly další. Tenkrát charterové firmy v ČR spolu navzájem spolupracovaly a každá dodala menší počet účastníků, takže dohromady jich bylo hodně a akce se mohly uskutečnit. Postupně jsem se pouštěl do dalších témat (trim plachet a další). Témat přibývá a mění se i metodika přednášení. Čas ukázal, že je dobré přejít od přednášek k seminářům, od "pouhého" předání informace k procvičování, od masových akcí, kde se informaci pouze dozvíte k individuálním, kdy "se na každého dostane".

Platí zásada: čím méně lidí, tím je výuka kvalitnější.

15 let + praxe jako zkušební komisař
15 let + praxe jako zkušební komisař
16 000 Nm + napluto
16 000 Nm + napluto
19 let + Zkušeností jako lektor
19 let + Zkušeností jako lektor
27 let + kapitánem
27 let + kapitánem