VHF - typy průkazů

ČTÚ se snaží vyjít jachtařům vstříc a vytvořilo několik typů průkazů (Podívejte se ZDE).

VFN (všeobecný fonický námořní průkaz)
Tento průkaz platí ve světě na moři a na řekách. Držitel je oprávněn používat starý typ radiostanice VHF, tedy analogovou, nikoliv digitální s DSC, jak lodní tak i pobřežní v námořní i plavební pohyblivé službě. 

Protože se pohybujeme v zahraničních teritoriálních vodách je zkouška v angličtině. 


OFV (omezený fonický vnitrozemský průkaz)
Tento průkaz platí pouze na řekách a jen v ČR. Držitel je oprávněn používat starý typ radiostanice VHF, tedy analogovou, nikoliv digitální s DSC. 

Protože se pohybujeme v českých teritoriálních vodách je zkouška v češtině. OFP (omezený fonický příbřežní průkaz)
Jelikož si lidi vozí na dovolenou malý člun za autem, bydlí na břehu (stan, ubytování) a člunem přeplouvají do sousední zátoky, kde nikdo není PŮ ČR rozšířil říční průkaz VMP na Příbřežní plavbu na moři (Podívejte se ZDE). Aby bylo možné použít radiostanici vytvořil ČTÚ tento průkaz.
Opravňuje používat starý typ radiostanice VHF, tedy analogovou, nikoliv digitální s DSC, v příbřežní plavbě po moři.

Protože se pohybujeme v cizích teritoriálních vodách je zkouška v angličtině. 

SRC (Short Range Certificate)
Tento průkaz je plnohodnotný, celosvětově uznávaný, určený pro NON-SOLAS lodě, tedy, pro naše rekreační námořní jachty a říční malá plavidla. Držitel má oprávnění ovládat novou, moderní, digitální VHF radiostanici vybavenou systémem DSC a ostatní starší typy VHF radiostanice. Stejně tak i další zařízení týkající se bezpečnostního systému GMDSS (EPIRB, SART, atd.). 
POZOR: radiostanice musí být na rekreačním plavidle, je-li umístěna na trajektu (SOLAS SHIPS) průkaz neplatí.