Námořní kurz - podrobný popis

OBSAH:
Vycházím z požadavků zapsaných ve vyhlášce(Podívejte se: Vyhláška 315_2000-Sb, PDF str. 17, příloha č. 4. ) Ministerstva dopravy ČR, která popisuje co vše musí skipper znát:

  • základy meteorologie
  • základy námořního práva a plaveních předpisů
  • základy navigace
  • základy konstrukce lodí
  • úvod do zdravovědy 
  • úvod do angličtiny

METODIKA:
Témat je opravdu hodně a během jednoho víkendu není možné vše probrat (Nahlédněte do vyhlášky: Vyhláška 315_2000-Sb, PDF str. 17, příloha č. 4.).

Proto je výuka rozdělena do dvou částí.

V první části se uvedeme do problematiky v jednotlivých předmětech, vysvětlíme si základní principy.

Druhá část se opírá o samostudium, které je nezbytné. 

Máte dvě možnosti jak se zúčastnit teoretického kurzu:
1. O VÍKENDU osobně,
2. PO VEČERECH osobně nebo OnLine.

1. O víkendu probíhá osobní výuka v učebně (viz adresa). Vstoupíme do nauky jednotlivých předmětů. Důležité věci si ukážeme na fyzických modelech (krajina, ostrovy, tlaková níže, blikající maják, vodní čerpadlo chlazení motoru, apod.). Vše stihneme v průběhu jednoho víkendu, což je poměrně náročné nebo si nauku můžete rozdělit do několika večerů.  Zvolte si studium podle Vašich časových možností a schopnosti udržet dlouhou pozornost.

2. Po večerech probíráme postupně jednotlivá témata se všemi pomůckami jako při víkendovém setkání. Platí pravidlo: jeden večer, jeden předmět. 
Je-li výuka OnLine pak začíná osobním setkáním v učebně, kde dostanete všechny pomůcky a skripta.  Využijeme setkání ještě k nahlédnutí do tajů Navigace na moři. Tohle téma ideálně studujte osobně než-li OnLine. Další předměty už pak běží opravdu OnLine cestou. Celý cyklus ukončíme opět osobním setkáním, kdy vše shrneme diskusí nad fyzickými modely krajiny, tvary ostrovů, blikajícího majáku a pod. , dovysvětlíme si nejasnosti, zopakujeme si výpočet příkladu.
Tato metoda večerů Vám poskytuje možnost zúčastnit se té výuky předmětů, které chcete slyšet. Ostatní si nastudujete sami doma.

FYZICKÉ MODELY
Pro lepší názornost vytvářím fyzické modely doplňující jednotlivá témata. Například Meteorologii si ukazujeme na pobřeží Chorvatska, modelu tlakové níže a zvětšených modelů jednotlivých front.  Modely doprovází téměř každé téma.
Přijďte se podívat!