Jak se přihlásit ke zkoušce VMP

Dnes se již přihlašujeme elektronicky.
Podle návodu vyplníme své údaje a přiložíme naskenované dokumenty:

  • posudek lékaře,
  • Žádost o vydání průkazu,
  • Ověření praktických dovedností (v případě "větších" lodí)

Zaplatíme poplatek.

Podívejte se na:  • NÁVOD na elektronické podání dokumentů,
  • SYSTÉM přihlašování