Souhvězdí letní - Pastýř - BOOTES

BÁJE: Byl to chudý pastýř, kterého navíc bratři okradli o stádo býků. Zůstal žebrákem a tak se vydal do světa. Všude se setkával s těžkou prací rolníků, viděl jak těžce orají svá pole. Začal přemýšlet jak by jim orání ulehčil a nakonec vynalezl pluh tažený voly. Za to ho Zeus umístil na obloze i s jeho sedmi býky (sedm jasných hvězd Velkého vozu).

ZAJÍMAVOSTI: nic významného

OKEM: velmi jasná hvězda Arcturus 

DALEKOHLEDEM: nic významného

NÁMOŘNÍ NAVIGACE: Arcturus č.: 37

Zdroj:

  • Obloha na dlani, Eduard Pittich, Dušan Kalmančok, 1981
  • Hvězdy dalekohledem, Jiří Dušek, Jan Píšala, ISBN 978-80-86858-55-5
  • Sight Reduction Tables for Air Navigation  Pub.No. 249, Volume 1
  • skriptum Astronavigace, Oldřich Straka


SOUHVĚZDÍ:

hvězdy - léto - Bootes - Pastýř_1

NAVIGACE:

hvězdy - léto - Bootes - Pastýř NAV