Jak získat námořní český průkaz B

Požadavky na skippera jsou uzákoněné ve Vyhlášce 315_2000-Sb Ministerstva dopravy.
(Podívejte se: VYHLÁŠKA 315_2000-Sb, PDF str. 17, příloha č. 4. )

Obecně vzato musíte učinit tři kroky:

 • složit zkoušku z teorie "B",
 • doložit uplutou praxi 1.000 Nm v oblasti C ve funkci velitele jachty (skippera),
 • doložit uplutou praxi 1.500 Nm v oblasti B (> 20 Nm od břehu) ve funkci člena posádky pod vedením velitele jachty.
  (Podívejte se: VYHLÁŠKA 315_2000-Sb, PDF str. 8, §13. )

Jak tyto kroky absolvujete je na Vás. Máte několik možností.

TEORIE:

 • sami si "oprášíte" teorii "C"
 • zúčastníte se vybraných přednášek z teorie "C", které jste již zapomněli
  ...a dále:
 • naučíte se ji sami z dostupné literatury (nedoporučuji), 
 • absolvujete víkendový kurz v učebně Face to Face (doporučuji),
 • připojíte se o víkendu OnLine (je to velmi náročné na pozornost, nedoporučuji),
 • připojíte se OnLine asi čtyřikrát v průběhu týdne (většinou dvou týdnů) vždy večer.

PRAXE:
Plavby si evidujte:

 • formou lodního deníku,
 • nebo formou jachtařské knížky.

ON LINE teorie

VÝHODY:

 • studium je rozloženo do více dnů, je tak lépe zapamatovatelné,
 • naplánujte si vlastní výuku:
     -   nejdříve si otestujte své znalosti,
     -   pak si naplánujte předměty, které chcete slyšet.
  Poznámka: udělejte si testy na jednotlivé předměty, abyste zjistili, zda musíte předmět absolvovat či ne. Pak se přihlaste dle svých potřeb.

NEVÝHODY:

 • první setkání je v učebně Face to Face,
 • studium zabere více času,
 • obětujete asi čtyři večery.

 Podívejte se: