moře - navigace - VARIACE

Proč kompas neukazuje přesně na sever?

VÝKLAD:

Je to korekce, která se využívá v Terestrické navigaci. Problém je, že sever magnetický neleží na stejném místě jako sever zeměpisný. 
Sever zeměpisný (na obrázku hvězdička) leží na pólu a svou polohu nemění. Na něj ukazuje mapa, přesněji, svislé čáry nazývané poledníky. 
Sever magnetický (na obrázku smajlík :-)) leží v blízkosti pólu, ale svou polohu mění. Postupoval do Kanady, v současnosti se vrací k pólu. Ročně urazí průměrnou vzdálenost 90 km. Tím se hodnota této korekce VARIACE každým rokem mění. Na něj ukazuje kompas, přesněji, kompas ukazuje směr jeho magnetických siločar na zemském povrchu. Tento směr totiž není hladý, ale zakřivuje se vlivem například lokálního geologického složení země (viz obrázek dole). 

Text k obrázku:

Tři lodě plují na severní pól. Loď "A" jej mine pravobokem. Loď "B" jej "trefí", ale pluje dál. Loď "C" jej mine levobokem. 

Pokud by lodě pluly jistým kurzem (cca 45°) obrázek vpravo ukazuje, kam se kompas pootočí a tudíš na jeho stupnici bude chybné číslo, které musíme opravit o tuto korekci: VARIACI. Pro loď "B" nebude pootočen, bude ukazovat správně. 

KDE NAJDEME HODNOTU:

Hodnota je uvedena v mapě, "v kolečku", v číselné růžici. Zápis uvádí:

  • místo, kde proběhlo měření
  • rok, ve kterém měření proběhlo
  • naměřenou hodnotu ve stupních a minutách a jakým směrem kompas právě ukazuje
  • statistickou hodnotu přírustku o kolik se to ročně změní a jakým směrem. Čím je mapa starší bude tato hodnota méně přesná.

   

Zápis na obrázku říká: 

  • kompas ukazuje s chybou: 3°40´ směrem na západ (W)
  • byla změřena v roce 1993
  • ročně se přírustek změní osměrem ne východ (E)

VÝPOČET:

Plujeme-li například v roce 1995 je mapa stará 2 roky a proto se chyba musí opravit o: 2 x 7´ =  14´ směrem na východ (E), tedy o 14´E.
Aktuální chyba je pak: 
                                          3°40´ W + 14´E = 3°26´ 
Tentokrát roční přírustek musíme odečíst, protože nejsou shodné směry chyby a ročního přírustku. Přístek směřuje na opačnou stranu než kam směřuje naměřená chyba. Chyba se zmenšuje.


Magnetické siločary jsou zakřivené a tudíž i hodnoty Variace se mění: