Jak mohu absolvovat praktický kurz?

Mám své instruktory, kteří dodržují společně vytvořenou metodiku. S nimi domlouvám cvičné plavby podle potřeby. Vždy plavbu řešíme aktuálně, s Vámi a s instruktory.

Doporučoval bych absolvovat plavbu s nimi, protože navazují na probranou teorii, ale určitě to není podmínkou pro získání průkazu, lze ji absolvovat i u jiných společností. Pak bych ale apeloval na kvalitu výcviku.