Souhvězdí letní - Velký vůz - URSA MAIOR

Je součásti souhvězdí: VELKÁ MEDVĚDICE.

POVĚST:
   Byla to krásná nymfa Kallisto, dcera krále Lykáona, přítelkyně bohyně lovu Artemidy. Její krása upoutala pozornost nejvyššího boha Dia. Aby se k ní dostal, vzal na sebe podobu Artemis a tak ji navštěvoval. Když to Artemis zjistila, vyhnala ji ze své družiny do místních lesů.
   Kallisto brzy porodila Diovi syna Arkáse. Když se bohyně Héra dozvěděla o nevěře svého manžela, proměnila Kallisto v medvědici jako příčinu nevěry. Tak se toulala po lesích jako medvědice. Jednou si její syn Arkás vyjel na lov a potkal svou matku v podobě medvědice. Myslel, že na něj útočí medvěd a začal bojovat. Zasáhl Zeus. Nechtěl, aby syn zabil matku, ale nemohl zrušit čin jiného boha. Proměnil syna Arkáse v malého medvěda. Měl je oba rád a tak je umístil na obloze. 

Ovidius: Proměny.

ZAJÍMAVOSTI:
 V lomení oje se nachází dvojhvězda: Mizar a Alcor. Ve skutečnosti je to čtyř-hvězda, ale pouhým okem jsou vidět jen dvě. Další dvě malé hvězdy jsou vidět jen na spektrální analýze (spektrum hvězdy je zdvojené). Zajímavé je, že každá dvojice rotuje kolem společného středu a tyto dvojice rotuji zase kolem společného středu. 

   Mizar a Alcor se používaly v minulosti u Arabů a indiánů jako zkouška zraku. Později to převzali další kultury jako zkoušky zraku při přijetí do armády. Kdo viděl obě, byl přijat....

ZAJÍMAVOSTI: nic významného

OKEM: nic významného

DALEKOHLEDEM: nic významného

NÁMOŘNÍ NAVIGACE:

  • Dubhe č.: 27
  • Alioth č.: 32
  • Alkaid č.: 34

Zdroj:

  • Obloha na dlani, Eduard Pittich, Dušan Kalmančok, 1981
  • Hvězdy dalekohledem, Jiří Dušek, Jan Píšala, ISBN 978-80-86858-55-5
  • Sight Reduction Tables for Air Navigation  Pub.No. 249, Volume 1
  • skriptum Astronavigace, Oldřich Straka

SOUHVĚZDÍ:hvězdy - léto - Vůz velký

NAVIGACE:

hvězdy - léto - Vůz velký NAV