souhvězdí - Vélká Medvědice

Jeho součásti je souhvězdí: Velký vůz.

POVĚST:
   Byla to krásná nymfa Kallisto, dcera krále Lykáona, přítelkyně bohyně lovu Artemidy. Její krása upoutala pozornost nejvyššího boha Dia. Aby se k ní dostal, vzal na sebe podobu Artemis a tak ji navštěvoval. Když to Artemis zjistila, vyhnala ji ze své družiny do místních lesů.
   Kallisto brzy porodila Diovi syna Arkáse. Když se bohyně Héra dozvěděla o nevěře svého manžela, proměnila Kallisto v medvědici jako příčinu nevěry. Tak se toulala po lesích jako medvědice. Jednou si její syn Arkás vyjel na lov a potkal svou matku v podobě medvědice. Myslel, že na něj útočí medvěd a začal bojovat. Zasáhl Zeus. Nechtěl, aby syn zabil matku, ale nemohl zrušit čin jiného boha. Proměnil syna Arkáse v malého medvěda. Měl je oba rád a tak je umístil na obloze. 

Ovidius: Proměny.

ZAJÍMAVOSTI: dvojhvězda Alcor a Mizar

OKEM: dvojhvězda Alcor a Mizar

DALEKOHLEDEM: nic významného

NÁMOŘNÍ NAVIGACE: nic významného

Zdroj:

  • Obloha na dlani, Eduard Pittich, Dušan Kalmančok, 1981
  • Hvězdy dalekohledem, Jiří Dušek, Jan Píšala, ISBN 978-80-86858-55-5
  • Sight Reduction Tables for Air Navigation  Pub.No. 249, Volume 1
  • skriptum Astronavigace, Oldřich Straka

SOUHVĚZDÍ:

hvězdy - léto - Velká Medvědice