Souhvězdí letní - Severní koruna - Corona Borealis

POVĚST:
   Je to čelenka, kterou daroval bůh vína Dionýsos (řecky Bakchos) své ženě Ariadně. Tento mýtus o dceři krétského krále Minoa je neobyčejně starý. Dodnes se občas mluví o Ariadmině niti jakožto o vodítku, které umožňuje orientacích ve spletitých situacích. 
   Příběh začíná athénskými sportovním hrami, kdy přišel o život krétský sportovec, syn krétského krále Aigeuse, mladý Androgeus. Krétský král vyměřil Athénám trest, že každý rok musí dovést sedm mladíků a sedm dívek na Krétu, kde byli objetováni Minótaurovi, polo-člověku a polo-býku. 

   Jednou tuto výpravu doprovázel athénský hrdina Théseus. Rozhodl se, že zabije obludu Minotaura v knósském labyrintu. To nebylo jednoduché, byl to polo-člověk a polo-býk. Byl silný. Po vykonání činu bylo ještě obtížnější najít ve spletitých uličkách labyrintu cestu ven. Aby hrdina cestu našel, dala mu Ariadna klubíčko nití. Tou si vyznačil cestu, když šel dovnitř do labyrintu a díky ní se také dostal ven. Dala mu i meč, protože vodítko k řešení těžkého úkolu nestačí, je potřeba mít  prostředky k jeho vykonání. 

   Théseus a Ariadna se právem obávali hněvu krétského krále a tak uprchli i se zachráněnými dívkami a hochy. Chtěli si odpočinout na ostrově Naxus. Zakotvili. Ve snu se Ariadně zjevil bůh Dionýsos a přikázal ji, aby na ostrově zůstala a nakonec si ji proti její vůli vzal. 

   Zarmoucený Thésesus se vrátil bez Ariadny do Athén. Zapomněl vyměnit černé plachty za bílé, což měl být signál šťastného návratu. Následovala řada dalších událostí, ale to je již jiný příběh. Ariadna se po Théseovi žalem tak dlouho trápila, až se nad ní smilovala bohyně Artemis a šípem ji zastřelila.

   Bohové j pak přenesli na nebe kde dodnes září její čelenka. Připomíná lidem lásku a následky potlačování svobodné volby.

ZAJÍMAVOSTI: nic významného

OKEM: nic významného

DALEKOHLEDEM: nic významného

NÁMOŘNÍ NAVIGACE: ALPHECCA č.: 41

Zdroj:

  • Obloha na dlani, Eduard Pittich, Dušan Kalmančok, 1981
  • Hvězdy dalekohledem, Jiří Dušek, Jan Píšala, ISBN 978-80-86858-55-5
  • Sight Reduction Tables for Air Navigation  Pub.No. 249, Volume 1
  • skriptum Astronavigace, Oldřich Straka

SOUHVĚZDÍ:hvězdy - léto - koruna

NAVIGACE:

hvězdy - léto - koruna NAV