Navigace - Polárka (rychlá navigace bez tabulek)

NAVIGACE - rychlá:
   Vezměte navigační trojúhelník a z jeho středu spusťte olovnici. Přes nejdelší hranu se podívejte na Polárku / Severku tak, aby olovnice protínala stupnici 0°- 90°. 
POZOR!: nevypíchněte si oko ostrým hrotem trojúhelníka. 
Olovnice Vám vytkne na stupnici úhel.