Čas podle hvězd

Platí rovnice:
náš zimní čas  =  54,3  -  2 x (M,D  +  hvězdný čas)


ZADÁNÍ:

 • datum: ......... 16.10. 2023
 • hvězdný čas ... 6,7 hod
  (odečteno z nebe podle obrázku)
   


POSTUP:

 1. určíme číslo dne: 16/31 .=   0,52
 2. připočteme měsíc: ........... 10    .
  a dostaneme: ................... 10,52 
 3. připočteme hvězdný čas:     6,7     .
  a dostaneme: ..................  17,22
 4. násobíme dvěma: ...........  34,44     .
 5. odečteme od 54,3: ........   19,86 hod LT

Výsledek: je 19:52 hod místního zimního času.

 VÝKLAD:

Každý DEN má své pořadové číslo. Skládá se z pořadového čísla měsíce a jeho desetiny (den v měsíci).

Násobí se DVĚMA,  protože naše hodiny běží za jeden den dvakrát dokola, zatímco nebeské hodiny jen jednou.  

Konstanta 54,3 je dána myšlenkou, že 1.1. ve 24 hod v noci neukazuje Velký vůz na 12 hod, ale je posunutý. 

ODEČÍST hodiny od konstanty 54,3 musíme proto, že se nebeské hodiny otáčejí na druhou stranu,  tedy opačně, než ty naše.  Tím podle nebeských hodin čas ubývá, ale náš čas narůstá. Když budeme odečítat menší a menší číslo,  výsledek se bude zvětšovat.